Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Verksamhetsförändringar

Här finns samlad information om förändringar som inneburit att verksamhet flyttat från eller till Socialstyrelsen under 2015.

Frågor som rör familjerätt och familjerådgivning till MFoF

Den 1 juli 2017 tar MFoF över ansvaret som föreskrivande myndighet på socialnämndens familjerättsliga områden från Socialstyrelsen. MFoF utfärdar fem föreskrifter och allmänna råd som börjar gälla den 1 juli och ersätter de som idag finns på Socialstyrelsen:

 • allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare
 • allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption
 • föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap
 • föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap
 • allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge

Socialstyrelsen behåller ansvaret för nationella adoptionsfrågor och assisterad befruktning.

Den 1 september 2015 flyttade ansvaret för vissa uppgifter på det familjerättsliga och familjerådgivande området från Socialstyrelsen till MFoF. Det handlar främst om att ge metodstöd, utveckla och att förmedla kunskap på områdena:

 • utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap
 • upplysningar och utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge
 • samarbetssamtal och avtal rörande frågor om vårdnad, boende och umgänge
 • utredning och förberedande stöd i internationella adoptionsfrågor
  uppföljning av genomförda internationella adoptioner. 
   

Smittskydd, kunskapsöversikter och ansvarsfrågor inom hälso- och sjukvården

Den 1 juli 2015 förändrades arbetet med smittskydd, kunskapsöversikter och ansvarsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Regeringen har beslutat att förändra myndighetsstrukturen utifrån de förslag som tidigare lades fram av Statens vård- och omsorgsutredning. Det innebär att

 • Folkhälsomyndigheten har övertagit det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet
 • arbetet med kunskapsöversikter har övergått till Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • värdskapet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har flyttat till Socialstyrelsen.

Folkhälsomyndigheten har övertagit det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet

Folkhälsomyndigheten har ansvar för de uppgifter som Socialstyrelsen tidigare haft enligt smittskyddslagen och Sveriges åtaganden enligt internationella hälsoreglementet, vilket inkluderar

 • det nationella samordningsansvaret för smittskyddsfrågor
 • de nationella vaccinationsprogrammen
 • samordning av den nationella samverkan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • skydd mot internationella hot mot människors hälsa (IHR)
 • att vara nationell kontaktpunkt gentemot EU och WHO med beredskap för hot mot människors hälsa samt samarbete kring smittsamma sjukdomar
 • att vara föreskrivande myndighet avseende författningar på smittskyddsområdet.

Dessutom ansvarar Folkhälsomyndigheten för:

 • beredskapslager av smittskyddsläkemedel
 • pandemiberedskap inklusive upphandling av garantiavtal för pandemivaccin.

Författningar, publikationer och information inom dessa områden finns från och med den 1 juli 2015 hos Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen fortsätter att ansvara för smittskyddsrelaterade frågor utifrån perspektiven hälso- och sjukvård och patientsäkerhet

 • vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
 • blodsäkerhet
 • medicinsk teknik
 • sprutbyten
 • antibiotikaresistens
 • yrkesmässig hygienisk verksamhet, till exempel piercing och tatuering
 • smittsamt avfall från hälso- och sjukvården.

Kunskapsöversikter till SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tagit över arbetet med kunskapsöversikter från Socialstyrelsen. SBU arbetar sedan tidigare med kunskapsöversikter och har därmed ett samlat ansvar för att utvärdera metoder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

HSAN till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit över rollen som värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, från Kammarkollegiet. Det innebär att Socialstyrelsen sköter handläggning och administration åt ansvarsnämnden. Nämnden behåller sin roll som egen myndighet.