Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Rikssjukvårdsnämnden

Rikssjukvårdsnämnden bildades på uppdrag av regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde. Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvården med nationell högspecialiserad vård och samtidigt ersattes rikssjukvårdsnämnden med nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Rikssjukvårdsområden och tillstånd

Rikssjukvårdsnämndens huvuduppgifter var att

  • Besluta vilka verksamheter som skulle bli rikssjukvård
  • För varje verksamhet som blev rikssjukvård besluta vilka enheter inom hälso- och sjukvården som får tillstånd att bedriva den.

Socialstyrelsen beredde underlagen för nämnden.

I Rikssjukvårdsnämnden satt representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Socialstyrelsens generaldirektör var ordförande.

Sammanträden 2017

Sammanträden 2018

Rikssjukvårdsnämnden 1 april 2015 – 30 juni 2018

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Ersättare: Lennart Christiansson, medicinalråd, Socialstyrelsen

Södra regionen

Ledamot: Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Ersättare: Stefan Lamme (M), Region Skåne

Sydöstra regionen

Ledamot: Kaisa Karro (S), Region Östergötland
Ersättare: Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län

Västra regionen

Ledamot: Jonas Andersson (Fp), Västra Götalandsregionen
Ersättare: Elise Pilhem Norberg (V), Västra Götalandsregionen

Stockholm/Gotlands regionen

Ledamot: Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting
Ersättare: Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting

Uppsala/Örebro-regionen

Ledamot: Börje Wennberg (S), Landstinget i Uppsala län
Ersättare: Elisabeth Kihlström (KD), Landstinget i Värmland

Norra regionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S), Västerbottens läns landsting
Ersättare: Niklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting

Kammarrätten i Stockholm

Ledamot: Henrik Jansson
Ersättare: Charlotta Lokrantz

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Ledamot: Jan Liljemark
Ersättare: Jan Adolfsson

Vetenskapsrådet

Ledamot: Jan-Ingvar Jönsson
Ersättare: Vakant

Adjungerade

Ledamot: Mats Eriksson (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL
Ersättare: Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Örebro län