Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/
/

Rådet för missbruks- och beroendefrågor

Rådet för missbruks- och beroendefrågor är ett forum för diskussion och vägledning inför myndighetens övergripande beslut i missbruks- och beroendefrågor. Rådet består av företrädare för enskilda organisationer och representanter för Socialstyrelsen.

Rådet träffas vid tre tillfällen per år, två gånger på våren och en på hösten. Syftet med mötena är att få till en dialog och att öka förståelsen för och kunskapen om brukarnas intressen och behov. Detta kan sedan användas som underlag och vägledning för myndighetens övergripande och principiella beslut i missbruks- och beroendefrågor.

Rådet utgör även ett informationsforum om myndighetens aktuella uppdrag, bedömningar i specifika frågor och analyser med fokus på brukarnas situation. Rådet är inte ett beslutandet organ.

Förordnade organisationer samt ledamöter

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
Ord. ledamot: Leena Harake.

Frälsningsarmén HK
Ord. ledamot: Per-Uno Åslund.

Convictus
Ord. ledamot: Claes Heijbel
Suppleant: Tommy Andersson

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL)
Ord. ledamot: Jenny Pira
Suppleant: Sebastian Åhnby, Johan Wihlborg 

Verdandi
Ord. ledamot: Camilla Svenonius

Lp-verksamhetens Ideella Riksförening
Ord. ledamot: Johanna Berger

Länkens Kamratförbund
Ord. ledamot: Håkan Blom

Länkarnas Riksförbund
Ord. ledamot: Ingemar Rosén

Ungdomens Nykterhetsförbund
Ord. ledamot: vakant

Stockholms Stadsmission
Ord. ledamot: Anne Mackey
Suppleant: Sofia Bergman, Karin Rolf

Hela Människan
Ord. ledamot: Örjan Wallin
Suppleant: Frank Åkerman

Svenskar och invandrade mot narkotika (SIMON)
Ord. ledamot: Ann-Sofie Roberntz
Suppleant: Viveca Axelsson

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)
Ord. ledamot: Margareta Nyström

Anhöriga mot droger Riks (AMD)
Ord. ledamot: Lena Larsson
Suppleant: Karin Stenmarck

Ny gemenskap
Ord. ledamot: Magnus Helmner

Junis
Ord. ledamot: Anna Carlsson Cheikh 

IOGT-NTO
Ord. ledamot: Andrea Lavesson