Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nämnden för funktionshindersfrågor

Funktionshindersnämnden är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen där övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras närstående. I nämnden ingår representanter för funktionshindersrörelsen.

Funktionshindersnämndens uppgifter är att:

  • bevaka hur Socialstyrelsen prioriterar frågor inom funktionshindersområdet i relation till andra verksamheter, till exempel genom att man deltar i diskussioner om planering och uppföljning av myndighetens verksamhet.
  • diskutera vilken insyn och möjlighet till inflytande funktionshinderorganisationerna generellt sett har i Socialstyrelsens verksamhet, exempelvis genom att man kommer överens om vilka principer som ska gälla för samråd samt att man tar initiativ till uppföljningar av samråd.
  • identifiera områden inom Socialstyrelsens verksamhetsområde där myndigheten behöver vidta åtgärder.
  • bevaka hur Socialstyrelsen utövar sitt ansvar att som sektorsmyndighet vara stödjande och pådrivande för att genomföra de funktionshinderspolitiska målen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
  • ge Socialstyrelsen vägledning för beslut i funktionshindersfrågor.

Nämndens sammansättning, 1 juli 2018 - 30 juni 2019

Nämnden sammanträder fyra gånger per år eller fler då behov finns. Ledamöternas uppdrag gäller för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2018.

Ordförande

Erik Höglund, Socialstyrelsen, avdelningschef på Rättsavdelningen.

Sekreterare

Karin Flyckt, Socialstyrelsen, sakkunning och samordnare av funktionshindersfrågor.

Ledamöter

Annika Östling, Synskadades Riksförbund

Kristian Cornell, DHR

Therese Rudolfsson, Forum kvinnor och funktionshinder

Eva Hertil, Funktionsrätt Sverige/Förbundet blödarsjuka i Sverige

Eva Borgström Funktionsrätt Sverige/Riksförbundet FUB

Ann Ander Funktionsrätt Sverige/Afasiförbundet

Hasse Sandberg Funktionsrätt Sverige/STROKE-riksförbundet

Jimmie Trevett Funktionsrätt Sverige/RSMH

Jonas Binnmyr Funktionsrätt Sverige/Astma- och Allergiförbundet

Ewa Wiklund Jonsson Funktionsrätt Sverige/Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Tina Pajunen Funktionsrätt Sverige/Njurförbundet

Annica Nilsson Funktionsrätt Sverige/Riksförbundet Attention

Ulla Adolfsson Funktionsrätt Sverige/Autism- och Aspergerförbundet

Jan-Olof Forsén Funktionsrätt Sverige,styrelsen

Sofia Karlsson Funktionsrätt Sverige, kansliet

Anett Karlsson Anhörigas Riksförbund

Kerstin Kjellin, Neuroförbundet

Ida Hagström, Hörselskadades Riksförbund

Ersättare

Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund

Eugenia Rudenberg, DHR

Vivianne Emanuelsson, Forum – kvinnor och funktionshinder

Johan Gunnarsson, Neuroförbundet

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 35 75