Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Donationsrådet

Donationsrådet bildades år 2005 och var knutet till Socialstyrelsen som ett rådgivande nationellt råd. Donationsrådet upphörde den 1 mars 2018.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt donationscentrum på myndigheten under 2018 och 2019, som därefter ska införlivas i myndighetens ordinarie verksamhet. Centrumet inrättas i syfte att samla och stärka myndighetens arbete med donationsfrågorna under ett namn som blir tydligt i förhållande till såväl allmänhet som hälso- och sjukvården. Centret startar den 1 juni 2018.

Det nationella donationscentrumet ska samla och stärka Sveriges arbete med donation för att öka antalet organdonationer och därmed ökade transplantationer. Centret ska ansvara för nationell samordning, kunskapsstödjande insatser till hälso- och sjukvården, information till allmänheten och verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd. Slutredovisning av uppdraget ska ske i slutet av december 2019.

Kontakt