Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Äldrerådet

Äldrerådet är Socialstyrelsens forum för kontakt och samverkan med pensionärsorganisationerna.

Äldrerådets uppgifter är att:

  • bevaka att äldrefrågorna beaktas inom Socialstyrelsens olika verksamheter.
  • identifiera områden där Socialstyrelsen bör ta initiativ och vidta åtgärder.
  • ge Socialstyrelsen vägledning och synpunkter i övergripande och principiellt viktiga äldrefrågor.

Ledamöter

Rådet är sammansatt av ledamöter från pensionärsorganisationerna och två ledamöter från Socialstyrelsen.​

Socialstyrelsen​

Ordförande: Natalia Borg, ​​Avdelningschef, avdelningen för utvärdering och analys ​
​​Samordnare för äldrefrågor: Michaela Prochazka, Avdelningen för utvärdering och analys

PRO – Pensionärernas Riksorganisation

Ledamot och sakkunnig äldreomsorgsfrågor: Susanne Öhrling
Ersättare och sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor: Anna Werkelin-Ahlin

​SPF Seniorerna – Sveriges Pensionärsförbund ​ ​

Ledamot: Monica Ulfhielm
​Ersättare: Mona Wilsson

SKPF – Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund* ​ ​

Ledamot: Karin Liljestrand
​Ersättare: Gunvor Petersson

RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap ​ ​

Ledamot: Eva B Henriksson
Ledamot: Sonia Helsingwall ​ ​

* SKPF har ingått fusion med SPRF - Sveriges Pensionärers Riksförbund 2016

Kontakt

Michaela Prochazka
075-2473084