Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Internationellt arbete

Socialstyrelsen har ett omfattande internationellt engagemang, exempelvis när det gäller hälsoskydd och krisberedskap.

Myndigheten arbetar genom organisationer som EU, WHO och Nordiska ministerrådet, liksom OECD, FN, NATO, Council of Baltic Sea States (CBSS) och Europarådet. I vissa fall representerar Socialstyrelsen Sverige (regeringen) i dessa organ.

Socialstyrelsen bevakar den internationella forskningen och kunskapsutvecklingen på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område.

För närvarande har Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell rollen som Sveriges representant i WHO:s globala styrelse, Executive Board, fram till maj 2018. Olivia Wigzell är också ordförande i OECD:s hälsokommitté (HEA) under år 2017.

Socialstyrelsen fungerar även som Sveriges kontaktpunkt gentemot EU och WHO när det gäller vissa hälso- och sjukvårdsfrågor. Det görs genom uppdragen som Chief Medical Officer, Chief Nurse Officer och Chief Dental Officer som även har motsvarigheter i övriga länder.

Socialstyrelsens arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 är namnet på de nya globala utvecklingsmål som beslutades av FN i september 2015. Målen handlar bland annat om att öka arbetet med att utrota fattigdom och hunger och förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla i världen.

I Sverige deltar Socialstyrelsen, tillsammans med cirka 80 andra statliga myndigheter, i arbetet med att genomföra målen i Agenda 2030. I mars 2017 undertecknade Socialstyrelsen en myndighetsgemensam avsiktsförklaring i syfte att främja ett myndighetsövergripande samarbete att genomföra målen.

Läs mer om Socialstyrelsens arbete med Agenda 2030

Government Chief Medical – Chief Medical Officer

I varje land inom WHO finns en kontaktperson i frågor gällande hälso- och sjukvård med tonvikt på medicinska frågor. I Sverige kallas befattningen Chief Medical Officer (CMO) och den har traditionellt utövats av Socialstyrelsens generaldirektör. För närvarande har avdelningschef Thomas Lindén, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, rollen som svensk CMO.

Ländernas CMO träffas 1–2 gånger per år i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Nurse – Chief Nurse Officer

I varje land inom WHO finns också en Government Chief Nurse som ska vara kontaktperson i frågor gällande omvårdnad, nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa. I Sverige kallas befattningen Chief Nurse Officer (CNO) och den har traditionellt placerats inom Socialstyrelsen. För närvarande innehas befattningen av Charlotta George, sakkunnig inom patientsäkerhet på avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Rollen som Chief Nurse Officer innebär att fungera som landets kontaktperson i WHO-frågor som rör "nursing" och "midwifery", dvs. det vi på svenska kallar omvårdnad respektive perinatal omvårdnad och reproduktiv hälsa.

Ländernas CNO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Dental – Chief Dental Officer

I varje land inom WHO finns en kontaktperson i frågor rörande tandvård och tandhälsa.

I Sverige kallas befattningen Chief Dental Officer (CDO) och den har traditionellt placerats inom Socialstyrelsen. För närvarande innehas befattningen av Mariana Näslund Blixt, ställföreträdande enhetschef på avdelningen för regler och behörighet.

Ländernas CDO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.