Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Europeiska referensnätverk för ökad patientrörlighet

Europeiska referensnätverk är ett initiativ för att förbättra möjligheten för patienter att söka specialiserad vård i andra EU-länder, och för att öka samarbetet mellan specialister inom vården i EU.

Den första omgången av de europeiska referensnätverken (ERN) lanserades av EU-kommissionen vid ett möte i Vilnius 9 mars 2017. Nätverken har inrättats i enlighet med 2011 års direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Direktivet ska göra det lättare för patienterna att få tillgång till information om hälso- och sjukvård och öka deras behandlingsalternativ. De europeiska referensnätverken arbetar med svåra och sällsynta sjukdomar eller sjukdomstillstånd som kräver specialistvård och stora kunskaper och resurser.

Nätverken ger ökad tillgång till expertis

30 miljoner människor i EU har drabbats eller kommer att drabbas av mellan 6 000 och 8 000 sällsynta sjukdomar. Många av dessa sjukdomar orsakar kronisk smärta och lidande, och en del av dem kan vara livshotande. Sjukdomarna försämrar kraftigt patienternas livskvalitet. Många av patienterna är barn. Nätverken sammanför kunskap och expertis från olika länder så att vårdgivare får tillgång till en mycket större grupp av sakkunniga. Patienterna får då bättre möjligheter till diagnos och råd om bästa behandling för sitt särskilda sjukdomstillstånd.

Enskilda patienter kommer inte att få direkt tillgång till de virtuella nätverken för vårdgivare i Europa. Däremot kan deras vårdgivare hänvisa dem till kontaktpunkten för ett nätverk i deras hemländer. Patienten måste först ge sitt tillstånd, och bestämmelserna i de nationella hälso- och sjukvårdsystemen måste följas.

Virtuella råd med specialistläkare

Nätverken omfattar mer än 900 specialistenheter vid över 300 sjukhus i 26 länder och omfattar olika områden, bland annat skelettsjukdomar, barncancer och immunbristsjukdomar. Koordinatorer för de olika ERN kan sammankalla virtuella råd med specialistläkare, vilka via en särskild IT-plattform och med telemedicinska hjälpmedel kan ge råd om patienters diagnos och behandling. För mer information se länkarna i högerspalten.