Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Om det har hänt något när du eller en närstående har varit i kontakt med vården som du inte är nöjd med, så kan du kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller patientnämnden i din region. Läs mer om synpunkter och klagomål: Om du inte är nöjd med vården.


Namn Telefon Ansvarsområde
Ayoubi, Shiva 075‑247 30 51 Basalcellscancerregistret, statistik om basalcellscancer
Bennet Bark, Anna 075‑247 39 39 Enhetschef, enheten för registerservice
Bernhardson, Dan 075‑247 37 26 Registerservice
Brinktell, Marie 075‑247 41 10 Patientregistret
Engdahl, Barbro 075‑247 36 11 Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, statistik om insatser för personer med missbruksproblem och övriga vuxna. Statistik om familjerätt
Fransson, Åsa 075‑247 30 04 Enhetschef, enheten för register
Grönvik, Lars 075‑247 34 16 Enhetschef, enheten för statistik 1
Hjärtsjö, Magnus 075‑247 38 66 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Hörnblad, Jesper 075‑247 35 82 Dödsorsaksregistret, statistik om dödsorsaker
Inrapportering

075‑247 45 40

Telefontider:

måndag 13–15

tisdag 9–11

torsdag 13-15

Inrapportering till register
Jacobsson, Anders 075‑247 34 48 Statistiker
Khan, Staffan 075‑247 38 40 Cancerregistret, statistik om cancer
Källén, Karin 075‑247 34 06 Registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser, statistik om fosterskador
Köster, Max 075‑247 34 59 Registerservice, kvalitetsregister
Lundgren, Frida 075‑247 34 24 Tandhälsoregistret
Lundqvist, Ellen 075‑247 39 45 Medicinska födelseregistret, statistik om graviditeter, amning, förlossningar och nyfödda, aborter
Nisenius, Marie 075‑247 31 17 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Nordin, Henrik 075‑247 34 58 Registerservice. Beställningssamordnare statistik, utlämnande av registeruppgifter för statistik
Ollars, Birgitta 075‑247 38 29 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Passmark, Henrik 075‑247 40 48 Registerservice, statistikstöd till kvalitetsregister
Rydh, Hillevi 075‑247 34 53 Registret över insatser för barn och unga, statistik om insatser för barn och unga
Sigurdsson, Sabina 075‑247 31 38 Klassificering av dödsorsaker
Sundberg, Jessica 075‑247 37 34 Registerservice, utlämnande av registeruppgifter för forskningsändamål
Törnblom, Marianne 075‑247 31 22 Handläggare, donationsregistret.
Wahlström, Erik 075‑247 38 48 kvalitetsregister, kvalitetsregisterservice
Wänskä, Tomas 075‑247 36 01 Registerservice, statistikbeställningar

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden