Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kontakt för legitimationsfrågor

Kontakta Socialstyrelsens växel om du har frågor om behörighet och legitimationer. Beroende på vad ditt ärende gäller blir du sedan kopplad till upplysningstjänsten, registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller enheten för behörighet.

Allmänna frågor om behörighet och legitimation

Upplysningstjänsten 
075-247 30 00

Upplysningstjänsten svarar på allmänna frågor om ansökningsprocessen.

Telefontid: tisdag–fredag 9–10.

Specifika frågor om ditt legitimationsärende

Enheten för behörighet
075-247 30 00

Telefontid: tisdag och torsdag 9–11

Till enheten för behörighet vänder du dig med specifika frågor om ditt ärende. Uppge alltid ditt diarienummer.

Socialstyrelsen kan inte prioritera enskilda ärenden eller lämna några förhandsbesked. Alla ärenden behandlas i turordning. Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar vi dig.

Frågor om registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)

HOSP-registret hanteras av enheten för förvaltningsjuridik
075-247 30 00

Telefontid: måndag–fredag 12.30–14.00

HOSP-registret innehåller uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet.

Om du ska söka jobb i Sverige och behöver bevisa din behörighet kan du begära ett utdrag ur registret. Du ska då mejla ditt namn och personnummer till hosp@socialstyrelsen.se.

E-tjänstsupport

E-tjänstsupport
Till e-tjänstsupporten vänder du dig om du har tekniska problem när du ansöker via e-tjänsten. Har du övriga frågor om ansökningsprocessen ska du kontakta Upplysningstjänsten eller Enheten för behörighet.