Remisser och remissvar

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att hantera ett stort antal remisser från myndigheter, domstolar och andra organisationer. Här presenterar vi ett urval av de remisser och remissvar från föregående år och framåt.
Remissvar
Verksamhetsområde
32
Senast uppdaterad:
Publicerad: