WHO deklarerar polio som internationellt hot mot folkhälsan

Publicerad:
Både antalet fall av polio och antalet poliodrabbade länder har ökat det senaste året. På grund av ökad internationell spridning av poliovirus har WHO nu deklarerat poliosituationen som ett internationellt hot mot människors hälsa enligt det internationella hälsoreglementet (IHR).

Under de senaste sex månaderna har poliofall rapporterats från tio länder i världen. Antalet fall där smittan har spridits från poliodrabbade länder till tidigare poliofria länder har ökat. Spridningen har mestadels skett via vuxna resenärer.

För att stoppa internationell spridning har WHO i enlighet med IHR utfärdat tillfälliga vaccinationsrekommendationer riktade till de tio länder som för närvarande är drabbade av polio; Afghanistan, Irak, Kamerun, Ekvatorialguinea, Etiopien, Israel, Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien. För Pakistan, Syrien, Kamerun och Ekvatorialguinea gäller att alla som har vistats i landet mer än fyra veckor ska vara vaccinerade med en dos poliovaccin under de senaste tolv månaderna före utlandsresan eller erbjudas vaccin vid utresan.

Ingen risk för poliospridning i Sverige 

I Sverige inleddes vaccination mot polio år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt. Något inhemskt fall av polio har inte rapporterats sedan 1977. I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97–98 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Tillsammans med bra avloppssystem och rent dricksvatten finns därmed ingen risk att polio kan spridas i Sverige.

Se över vaccinationsskyddet inför resa till poliodrabbade länder

Med anledning av den globala poliosituationen är det nu särskilt viktigt att den som reser till länder där polio förekommer (se ovan) har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade innan resan. Vuxna som har fått sin tidigare grundvaccination, bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Fler än totalt fem doser behövs inte för att få skydd mot att bli sjuk. Man kan ändå bli smittad, vilket innebär att man under en kort tid bär poliovirus och då riskerar att smitta andra. Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar därför WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Ta kontakt med en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik i god tid före resan för att få rådgivning om vilka vaccinationer som behövs och ta med lämplig dokumentation, som vaccinationsintyg, på resan.