Vi betalar ut statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng

Publicerad:
En ny bestämmelse i socialtjänstlagen gällande fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd trädde i kraft den 1 juli. Då den nya bestämmelsen ger ökade kostnader för kommunerna ska Socialstyrelsen betala ut 40,5 miljoner kronor som kompensation.

Statsbidraget ska kompensera för kommunernas ökade kostnader under andra halvåret 2014. Vi ska betala ut medlen, enligt den fördelningsram som regeringen har fastställt, senast den 1 december 2014. Fördelningsramen baseras på Socialstyrelsens statistik om ekonomiskt bistånd.

Kommunerna behöver skicka in uppgifter

För att kunna göra utbetalningen behöver vi följande uppgifter från kommunerna:

  • namn på kommun
  • utdelningsadress
  • postnummer och ort
  • plusgiro eller bankgironummer
  • betalningsreferens (så ni vet vad betalningen gäller).

Uppgifterna skickas med e-post till Socialstyrelsen med ämnesraden "dnr 30303/2014 – kompensation för kostnader för fritidspeng".