Vård för utsatt grupp mer jämlik

Publicerad:
Först kom en lagändring för att motverka diskriminering av personer som vill ändra kön. Nu tar Socialstyrelsen nästa steg för att göra vården vid könsdysfori mer jämlik. De nya rekommendationerna tar sikte på en kvalitetshöjning i hela landet.

När kroppen eller utseendet inte överensstämmer med uppfattningen om vilket kön man tillhör kan man få hjälp av vården att utföra korrigeringar, om tillståndet orsakar personen lidande och svårigheter att fungera. För vissa innebär det behov av hormonbehandling, hårborttagning och röstbehandling hos logoped. För andra innebär det även kirurgi för att anpassa bröst och könsorgan.

– Det händer att den som känner att den tillhör ett annat kön inte får ett bra bemötande i vården, och brister i utredning och behandling kan få allvarliga konsekvenser. Dessa personer bör få kvalificerad hjälp, men så sker inte alltid och det vill vi förändra, säger Julia Grosse, utredare på Socialstyrelsen.

Minska skillnaderna

Drygt tusen personer har för tillfället någon kontakt med vården i Sverige med anledning av könsdysfori. Förra året ökade antalet ansökningar om ändring av könstillhörighet från 50-70 årligen till 170. En möjlig förklaring är att kravet på sterilisering avskaffades. Detta försvann ur lagen som reglerar fastställande av könstillhörighet den första juli 2013 efter utredning och förslag från Socialstyrelsen.

– Vi vill säkra en liten grupps behov av kompetent vård oavsett var i landet man bor. Det finns stora skillnader mellan landstingen både när det gäller utredning och behandling av könsdysfori. För att säkerställa och höja kvaliteten har vi tagit fram rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap för varje område i vårdkedjan, säger Bassam El-Khouri, utredare på Socialstyrelsen.

Lång utredning och behandling

Utredningen kan ta flera år och bör inledas med samtal med psykolog, psykiater och kurator. För att få möjlighet att anpassa sig socialt till det nya könet innan ett oåterkalleligt kirurgiskt ingrepp utförs lever man öppet i sin nya roll i familjen, på arbetet och i olika sociala sammanhang. För att underlätta anpassningen kan hormonbehandling inledas parallellt.

– Detta är ingenting patienter går igenom lättvindigt. Det rör sig om ett allvarligt tillstånd, som ofta tar lång tid att utreda och som i många fall innebär avancerad kirurgi och hormonbehandling som kan vara förenad med vissa risker, säger Jenny Rehnman, enhetschef på Socialstyrelsen.

De medicinska och juridiska aspekterna av en könskorrigering finns beskrivna i kunskapsstödet som i dag skickas på remiss. Den slutgiltiga versionen av kunskapsstödet kommer även att inkludera utredning och behandling av ungdomar.