Väntetiderna inom vården fortsätter att öka

Publicerad:
Väntetiderna vid landets akutmottagningar fortsätter att öka över hela landet, men med stora regionala skillnader. När det gäller den lagstadgade vårdgarantin är det inga av landets regioner och landsting som lever upp till den. Inom den planerade specialistvården får endast tre av fyra patienter sin operation inom maxtiden 90 dagar.

2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta följa upp tillgängligheten i hälso- och sjukvården. I en ny rapport som publiceras idag presenteras väntetider för att få vård inom primärvård och specialistvård samt väntetider vid sjukhusens akutmottagningar, väntetider som fortsätter att öka.

– Trots långa väntetider har ändå de flesta patienter inom specialistvården, 
91 procent, ett högt förtroende för vårdpersonalen och det ökar med stigande ålder, yngre är mer missnöjda, säger Jenny Asplund, projektledare på Socialstyrelsen.

Väntetiderna långt från tillfredsställande

Enligt vårdgarantin ska den som söker vård få kontakt med primärvården första dagen, få träffa en läkare inom sju dagar, få tid för besök hos specialistvården inom 90 dagar och efter beslut få en operation eller åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar.

– Uppfyllelsen av kraven ligger på mellan 72 – 91 procent för de fyra tidsgränserna inom vårdgarantin, och det är långt ifrån tillfredsställande, säger Jenny Asplund.

Under perioden januari – september 2017 fick 84 procent av patienterna som sökt kontakt med en vårdcentral inom primärvården en läkartid inom sju dagar. De regionala skillnaderna var emellertid stora. På Gotland fick 
91 procent av patienterna träffa en läkare inom sju dagar, i Uppsala var motsvarande siffra 75 procent.

Tre av fyra får operation eller åtgärd inom tre månader

Sämre ställt är det inom specialistsjukvården, fler patienter tvingas stå på väntelistorna allt längre. Trots att 84 procent fick komma på ett första besök inom 90 dagar, så var det knappt tre av fyra patienter (72 procent) som därefter fick en beslutad operation eller annan åtgärd genomförd inom 90 dagar.

Östergötland och Kalmar hade bäst resultat vad gäller andelen genomförda åtgärder inom 90 dagar (85 procent). I Västernorrland däremot fick nästan varannan patient vänta mer än 90 dagar på operation.

Akutvistelsetiden tre och en halv timme

Akutväntetiderna fortsätter att öka enligt Socialstyrelsens mätning som gjordes under perioden juni 2016 – maj 2017.

– Ja, de ökar generellt, med ytterst få undantag, men skillnaderna mellan akutmottagningarna är stora, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen.

Mediantiden som en patient som söker akut vård tillbringar på akutmottagningen ökade med 7 minuter jämfört med mätningen juli 2015 – juni 2016. Nu vistas hälften av patienterna tre timmar och 30 minuter eller mer på akutmottagningen. Den tid patienten fick vänta på att få träffa en läkare på akuten varierade också stort över landet, där rikets medianväntetid låg på 61 minuter.

Den fysiska tillgängligheten till primärvård är god på vardagar men minskar kraftigt på kvällar och helger. Något som i sin tur påverkar akutväntetiderna eftersom även patienter med enklare vårdbehov, som skulle ha kunnat hanteras av primärvården, då hänvisas till landets akutmottagningar.

Ökat användande av e-tjänster

– 95 procent av landets vårdcentraler erbjuder möjligheten att förnya recept och omboka tider via e-tjänsten, vilket är välkommet, och minskar trycket inom primärvården, säger Sevim Barbasso Helmers.

I augusti 2017 hade 43 procent av användarna ett användarkonto på 1177 Vårdguiden och antalet inloggningar har trefaldigats sedan 2015.

Akutväntetider (medianvistelsetid), juni 2016 – maj 2017

Längst

1. Södersjukhuset, Stockholm, 4 tim 45 min
2. Universitetssjukhuset, Lund, 4 tim 31 min
3. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, 4 tim 30 min

Kortast

1. Gällivare sjukhus,Gällivare, 2 tim 10 min
2. Oskarshamns sjukhus,Oskarshamn, 2 tim 14 min
3. Kiruna sjukhus, Kiruna, 2 tim 17 min

Riket 3 tim 30 min

Tid till läkarbedömning på akutmottagning, juni 2016 – maj 2017

Längst

1. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, 1 tim 43 min
2. Södersjukhuset, Stockholm, 1 tim 37 min
3. Kungälvs sjukhus, Kungälv, 1 tim 31 min

Kortast

1. Köpings lasarett, Köping, 29 minuter
2. Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm, 30 minuter
3. Arvika sjukhus, Arvika, 34 minuter

Riket 61 minuter

Ladda ned
Tillgänglighet i hälso- och sjukvården februari 2018Artikelnummer: 2018-2-16|Publicerad: 2018-01-01
Beställ