Utökade svenska insatser i Västafrika

Publicerad:
Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att genomföra olika insatser för att underlätta för svensk sjukvårdspersonal att resa till den eboladrabbade regionen i Västafrika.

Behovet av internationella stöd- och hjälpinsatser är stort i den region i Västafrika som sedan i våras drabbats hårt av ebolautbrott. Även Sverige bidrar i detta hjälparbete och i dag beslutade regeringen att öka insatserna.

Tar fram alternativa transportsätt

Socialstyrelsen får nu flera uppdrag för att underlätta för svensk personal att resa till det drabbade området. Det handlar bland annat om mer resurser för att säkerställa medicinsk evakuering av personal – om ett sådant behov skulle uppstå.

Det finns redan en organisation för att kunna transportera hem en ebolasmittad person till Sverige. Denna lösning bygger på insatser från högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med ett av Försvarsmaktens Herculesplan.

– Regeringens beslut i dag innebär att vi nu kommer att ta fram alternativa transportsätt, för att ytterligare säkerställa att vi snabbt kan ta hem en patient vid behov, säger Johanna Sandwall, chef för Socialstyrelsens krisberedskapsenhet.

Ytterligare insatser för att underlätta

Socialstyrelsen ska även inventera behov av utbildningar för svensk personal som har för avsikt att resa till det drabbade området samt undersöka om det finns andra insatser som kan vara aktuella och vid behov skyndsamt genomföra eller stödja genomförandet av dessa.

Slutligen ska Socialstyrelsen även kunna lämna ekonomiska garantier för uppkomna kostnader i samband med eventuell evakuering.

Totalt avsätter regeringen tolv miljoner kronor till Socialstyrelsen för de nämnda insatserna.