Utnämnda ledamöter i det nationella screeningrådet

Publicerad:
I Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer om screeningprogram finns ett nationellt screeningråd. Nu har nya ledamöter utnämnts inför kommande treåriga mandatperiod.

Det nationella screeningrådet har en rådgivande och central roll i arbetet med att utarbeta nya rekommendationer och revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram.

De 10 ledamöterna samt ordföranden utses av Socialstyrelsen. Följande personer är utnämnda:

Ordförande:

 • Sven Ohlman, avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen

Representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna (landstingspolitiker):

 • Elisabeth Strömqvist (s), Norrlandstingens regionförbund
 • Denise Nordström (s), Regionen Uppsala Örebro
 • Stefan Bengtsson (c), Region Väst
 • Lars Joakim Lundquist (m), Region Stockholm Gotland
 • Mia Frisk (kd), Sydöstra regionen
 • Stefan Lamme (m), Region Syd

Representant för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket:

 • Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsföremånsverket

Expert på screeningfrågor:

 • Jan Adolfsson, docent Urologi

Representant för Folkhälsomyndigheten:

 • Anders Tegnell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

Nationella screeningrådets uppgift

Det nationella screeningrådet är permanent och bedömer screeningfrågor ur ett övergripande perspektiv och med kontinuitet över tid.

Rådets huvudsakliga uppgifter är att

 • värdera om en fullständig bedömning av screeningprogrammet ska göras enligt Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram
 • göra en helhetsbedömning av screeningprogrammet när underlaget för samtliga bedömningskriterier är framtaget
 • tillsammans med Socialstyrelsen bearbeta inkomna synpunkter på remissversionen av rekommendationen om screeningprogrammet.

Det nationella screeningrådets utgör en av flera grupper i den organisation som ingår i Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp screeningprogram.