Utbildningspaket om sex mot ersättning

Publicerad:
Personer som har erfarenhet av sex mot ersättning kan behöva stöd och hjälp. Många har också varit utsatta för övergrepp. I dag lanserar Socialstyrelsen en webbutbildning som vänder sig till yrkesverksamma som kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning.

Det finns inga särskilda symtom som pekar på att till exempel en ung person har erfarenhet av sex mot ersättning. Därför är det viktigt att yrkesverksamma är medvetna om att sådana erfarenheter kan förekomma och att de har en beredskap att hjälpa den som behöver stöd. 
Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket om att ge stöd och hjälp till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning.

– Vi vill presentera lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området med förhoppning att fler personer ska få det stöd de behöver, säger Cristina Josefsson, projektledare.

Ofta tycker personal att det är svårt att ta upp frågan om eventuella erfarenheter av sex mot ersättning. Budskapet från intervjuade är entydigt. De önskar att någon hade frågat specifikt om sex.

– Att fråga kan vara avgörande för att ge rätt stöd. Vi hoppas att materialet ger styrka till att ställa frågor och därmed bidrar till ett gott bemötande, säger Olga Gislén, projektledare.

Utbildningspaket

Webbutbildningen är en del i ett utbildningspaket. Den har två inriktningar, en för dem som arbetar med vuxna och en för dem som möter barn och unga. Webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar och är avsedd för självstudier. Utbildningen är kostnadsfri och deltagaren kan använda dator, läsplatta eller telefon.

– Fördelarna med webbutbildning är att det är samma innehåll över hela landet, det går att göra den när man vill, var man vill och hur många gånger man vill, säger Karin Thorheim, projektledare.

Skriftligt material

En skrift om sex mot ersättning när det gäller barn och unga publiceras också. Den fördjupar och breddar kunskaperna med bland annat de senaste forskningsreferenserna inom området. Här finns också tips om hur man kan fråga och vad olika verksamheter kan bidra med i det lokala arbetet. Motsvarande skrift när det gäller vuxna publiceras i höst.