Utbildning för frivillig personal i Västafrika

Publicerad:
För att underlätta för svensk frivillig personal och skapa förutsättningar för svenska hjälpinsatser i Västafrika ger Socialstyrelsen Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Stockholm i uppdrag att ta fram en utbildning.

– Utbildningens syfte är att ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet med ebola, med fokus på personlig säkerhet och skydd, säger Johanna Sandwall, chef på Socialstyrelsens krisberedskapsenhet.

Sedan början av 2014 pågår ett ebolautbrott i Västafrika. Utbrottet startade i gränstrakterna mellan Guinea, Sierra Leone och Liberia och har sedan spridits. Stora internationella insatser behövs för att skapa möjlighet att kontrollera och stoppa utbrottet.

Socialstyrelsen ger därför Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Stockholm i uppdrag att ta fram en utbildning för frivillig insatspersonal som planerarar att arbeta med ebolautbrottet i Västafrika. Utbildningen ska skapa bättre förutsättningar för svenska hjälpinsatser.

Bättre förutsättningar för hjälpinsatser

Utbildningens målgrupp är svensk personal, både medicinsk och icke-medicinsk, som har för avsikt att arbeta i Västafrika. Utbildningen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om:

  • kontexten i de drabbade områdena och kännedom om det nuvarande utbrottet
  • ebola – sjukdomsförlopp och hur ebola smittar
  • hur var och en bör arbeta förebyggande för att skydda sig mot smitta genom till exempel eget beteende och personlig skyddsutrustning.

Tre utbildningstillfällen är i dagsläget planerade; 13-14 oktober, 20-21 oktober och 28-29 oktober. Utbildningen genomförs på Karolinska Institutet av Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Stockholm.