Uppdaterade rekommendationer om ebola

Publicerad:
Socialstyrelsen uppdaterar nu rekommendationerna om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola ska hanteras av den svenska hälso- och sjukvården.

Antalet personer som smittas av och avlider i ebola i Västafrika fortsätter att stiga. Enligt WHO är nu mer än 6 000 personer drabbade i det tre länderna Liberia, Guinea och Sierra Leone. Av dem har minst omkring 2 900 dött. Utbrottet väntas bli långvarigt och kräver stora internationella resurser. Risken för att smittan sprids i Sverige är mycket liten, men det krävs god beredskap och en ökad vaksamhet i den svenska sjukvården.

Till stöd för sjukvården utkom Socialstyrelsen med rekommendationer om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola ska hanteras första gången i maj 2014.

– Vårdinrättningar och landstingens smittskyddsenheter har visat ett stort intresse för dessa rekommendationer, säger Ulf Törnebladh, sakkunnig läkare och ansvarig för ebolafrågor på Socialstyrelsen.

Den senaste uppdateringen gjordes 26 september och innehåller revideringar i avsnitten om provtagning, diagnostik, analys, desinfektion och avfallshantering. Dessutom finns ett nytt avsnitt rörande åtgärder vid exponering.