Uppdaterade rekommendationer i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar

Publicerad:
Få patienter utreds efter en fragilitetsfraktur, vilket leder till underdiagnostisering av osteoporos. Därför uppdaterar Socialstyrelsen rekommendationen om systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur till en högre prioritet. Även två övriga rekommendationer uppdateras.

– Bakgrunden till att rekommendationen har uppgraderats är att kunskapsläget har förändrats. Nya studier visar att det går att identifiera de som behöver utredas och behandlas genom ett mer strukturerat omhändertagande av personer med fragilitetsfrakturer. Strukturer i form av vårdkedjor som ser till att patienterna utreds och sätts in på frakturskyddande behandling vid diagnos, säger Maria Eriksson, utredare vid Socialstyrelsen.

Vårdkedjor minskar fragilitetsfrakturer

Sverige är ett av de länder i världen med absolut högst risk för frakturer i höft och kotor, samtidigt som vi ligger dåligt till i internationella jämförelser när det gäller hur många som behandlas. Antalet frakturer ligger på cirka 70 000 per år och cirka 50 procent av alla kvinnor och 25 procent av alla män kommer under sin livstid att drabbas av en osteoporosrelaterad fraktur.

– Strukturerade vårdkedjor för fragilitetsfrakturer (frakturkedjor) ökar andelen utredningar och behandlingar och kan minska andelen nya frakturer med runt 40 procent säger Mattias Lorentzon, professor och specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Osteoporos drabbar i första hand äldre och för dem kan höft- och kotfrakturer få allvarliga konsekvenser. Frakturerna kan leda till försämrad livskvalitet, långvarig smärta och funktionsnedsättning, men även till ökad sjuklighet och för tidig död.

– Inom ett år efter frakturen har 10–15 procent fler avlidit i gruppen som drabbats av fraktur jämfört med en grupp med samma köns- och ålderssammansättning men utan höftfraktur, säger Mattias Lorentzon.

Fallpreventiva insatser hos äldre som bor hemma

Hos äldre är den vanligaste orsaken till frakturer fallolyckor och de går att förebygga. En nyligen publicerad rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att fysisk träning effektivt minskar risken för både fall och frakturer hos äldre. Därför har Socialstyrelsen även sett över och skärpt rekommendationen som avser fallpreventiva åtgärder i hemmet.

Positiv effekt av TNF-hämmare

Nya studier redovisar en positiv effekt av TNF-hämmare (tumör nekros faktorn) på inflammationssymtom och funktion hos personer med inflammatorisk ryggsmärta och därför uppdateras även denna rekommendation.