Uppdaterad ASI-manual ska underlätta för ASI-intervjuaren

Publicerad:
Socialstyrelsen har publicerat en omtryckning av ASI-manualen. Den viktigaste förändringen i ASI-intervjun är uppdateringen av narkotiska preparat.

Socialstyrelsen utvecklar och sprider kunskap om standardiserade bedömningsmetoder och evidensbaserade behandlingsmetoder. Viktiga delar i detta arbete är att kvalitetssäkra metoder och att bidra till att de används i det sociala arbetet.

ASI-manualen är ett hjälpmedel för ASI-intervjuaren att använda under ASI-intervjun och består av två delar. ASI Grund och ASI Uppföljning används för att dokumentera och systematisera uppgifter som har relevans i utredning respektive uppföljning av klienter med alkohol- och narkotikarelaterade problem. Dessutom kan ASI-intervjun användas för systematisk uppföljning av klientgruppers behov och förändring.

– Det som tillkommit sen den senaste utgåvan av ASI-manualen 2009 är att den fått en ny grafisk design. Den innehåller också några andra nyheter som till exempel att anvisningarna kompletterats med frågestöd och listan över narkotiska preparat sorteras efter den verkande substansen. Dessutom har inaktuell information bytts ut, säger Siv Nyström, forskare på Socialstyrelsen.