Tydligare regler kan hjälpa vårdpersonal att arbeta ideellt

Publicerad:
Ideella föreningar som anlitar vårdpersonal omfattas inte av samma krav som övrig hälso- och sjukvård – så länge föreningarna inte bedriver sjukvård yrkesmässigt. Detta borde tydliggöras i lagstiftningen, enligt en utredning som Socialstyrelsen presenterar i dag.

Att legitimerad vårdpersonal arbetar för ideella föreningar vid exempelvis idrottstävlingar, ungdomsläger och musikfestivaler är vanligt. Men bland många föreningar finns en stor osäkerhet om vilka regler som gäller och hur de ska kunna leva upp till dem. Socialstyrelsen har utrett frågan och överlämnar i dag åtgärdsförslag till regeringen.

– Vi bedömer att en stor del av de ideella föreningarna som anlitar vårdpersonal inte bedriver sjukvård på ett yrkesmässigt sätt, och därmed inte är vårdgivare. Vi föreslår att det här tydliggörs i lagstiftningen för att underlätta för föreningarna att engagera legitimerade, säger Bitte Fritzson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Det kan exempelvis gälla en sjuksköterska som då och då är med på sitt barns fotbollsmatcher för att hjälpa till med stukningar och skrubbsår. Sjuksköterskan har alltid ett personligt ansvar för att arbetet sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Men föreningen har inte det ansvar som yrkesmässiga verksamheter har för att anmäla vårdskador, bedriva ett systematiskt förbättringsarbete, ha en patientförsäkring samt rutiner och system för journalföring.

Bara om sjuksköterskan börjar agera i sin yrkesroll och insatserna övergår till vård av en patient har han eller hon ett eget ansvar för att de dokumenteras.

– I regel behöver den legitimerade inte föra journal så länge det handlar om enklare saker som lika gärna kan göras av någon utan medicinsk kompetens, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen.

Inget undantag för yrkesmässiga

När det gäller föreningar som bedriver sjukvård yrkesmässigt, och därmed definieras som vårdgivare, anser Socialstyrelsen däremot att kraven i hälso- och sjukvårdslagstiftningen måste gälla. Det kan till exempel handla om en förening som löpande utför omfattande vårdinsatser, och marknadsför eller tar betalt för dem.

– Vi anser att vårdgivare inte kan undantas från reglerna bara för att de är ideella. Det skulle äventyra patienternas säkerhet. Ett sådant undantag skulle skapa hål i lagstiftningen som kan utnyttjas av oseriösa verksamheter, säger Bitte Fritzson.

För att underlätta för föreningar som är vårdgivare föreslår Socialstyrelsen en lagändring som ger föreningarna en utvidgad möjlighet att förvara sina journaler hos arkivmyndigheten i varje landsting. Journaler måste i regel sparas i tio år.