Tvådosschema för HPV-vaccin planeras från årsskiftet

Publicerad:
Socialstyrelsen kommer inom kort skicka ut en remiss om en föreskriftsändring som innebär att HPV-vaccin i vaccinationsprogrammet för barn ska ges med två doser istället för dagens tre. Ändringen beräknas träda i kraft från årsskiftet 2014/15.

Tillverkarna av HPV-vacciner har nyligen genom studier kommit fram till att två doser ger minst samma skyddseffekt som dagens tre doser. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett sitt godkännande till att HPV-vaccin kan ges med två doser i vissa åldersgrupper.

Föreskriftsändring krävs

Antalet doser för olika vacciner i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn finns angivna i en föreskrift från Socialstyrelsen. I samverkan med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har Socialstyrelsen bedömt att antalet doser HPV-vaccin bör ändras från tre till två. Förslaget kommer nu att gå ut på remiss till berörda aktörer. Efter remissarbetet planeras föreskriftsändringen träda i kraft från årsskiftet 2014/15.

Alternativ för elevhälsan

Hittills har HPV-vaccin getts till flickor 10–12 år vid tre tillfällen, med intervallen 0, 2 och 6 månader. Det nya schemat kommer att innehålla två doser, med intervallet 0 och 6 månader.

De inom elevhälsan som önskar påbörja ett tvådosschema redan under höstterminen har möjligheten att ge den första dosen under hösten och sedan ge den andra och sista dosen under vårterminen när föreskriften har trätt i kraft.

Viktigt att tänka på

  • Tvådosschema gäller enbart för barn 9–13 år (Cervarix 9–14 år).
  • Tredosschema måste även fortsättningsvis ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.
  • Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste även ges en tredje dos. Det går inte att räkna två doser med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.