Totala cancerdödligheten minskar

Publicerad:
År 2017 diagnostiserades 61 000 personer med någon form av elakartad cancer. Den åldersjusterade dödligheten i cancer minskar över tid, och den vanligaste cancerformen för män är prostatacancer och för kvinnor bröstcancer. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Förra året insjuknade 10 300 män, och 2 300 personer dog, som följd av prostatacancer. Bröstcancer drabbade förra året 7 800 kvinnor. Den cancer som emellertid orsakade flest dödsfall bland kvinnor var lungcancer med 1 900 dödsfall. Andra exempel på cancersjukdomar som orsakar många dödsfall är tjocktarmscancer och cancer i bukspottkörteln. Det är betydligt fler som insjuknar än som dör i cancer.

– Cancerdödligheten sjunker faktiskt något när man tittar på åldersjusterade siffror. Många av de cancerformer som ökar mycket har jämförelsevis hög överlevnad, till exempel hudcancer och sköldkörtelcancer. Ett undantag som står ut från mängden är lungcancer hos kvinnor som både ökar kraftigt och har mycket dålig överlevnad, säger David Pettersson, utredare vid Socialstyrelsen.

Stora förändringar för gynekologisk cancer

De gynekologiska cancerformerna: livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer och äggstockscancer, följer olika trender sedan mitten av 1960-talet. Äggstockscancer har minskat under hela perioden. Livmoderkroppscancer ökade under slutet av 1900-talet men har planat ut och ökar inte längre. Både insjuknande och dödlighet i livmoderhalscancer gick ner mycket kraftigt efter att screening infördes i slutet av 1960-talet och låg länge stabilt men har ökat något de senaste åren.

– Sedan ungefär fyra år tillbaka har vi sett en ökning av antalet registrerade fall av livmoderhalscancer. Då man sett ökningen bland de kvinnor som deltagit i screeningprogrammet har det rests farhågor om att det har skett en ökning av missade fall av cellförändringar i screeningen. De flesta fallen av livmoderhalscancer förekommer dock fortfarande hos kvinnor som inte deltar i screeningen. Deltagande i screeningprogrammet ger ett mycket starkt skydd, säger David Pettersson.