Tonårsaborterna minskar

Publicerad:
Under de senaste tio åren har tonårsaborterna minskat stadigt. Sen 2006 har aborter bland flickor i åldern 15–19 minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Vanligast är aborter i åldersgruppen 20–25 år, följt av åldersgruppen 25–29 år. År 2015 ökade aborterna i åldern 25–29 år och det gjordes ungefär 30 aborter per 1 000 kvinnor i båda åldersgrupperna.

– Vi tror att tonårsaborternas minskning beror på mer utvecklade preventivmetoder och även subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha betydelse, säger Karin Gottvall, sakkunnig inom området för reproduktiv hälsa.

38 000 aborter år 2015

År 2015 rapporterades cirka 38 000 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar 20,9 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Det är fler än året innan, då 20,2 aborter per 1 000 kvinnor rapporterades, men ligger på samma nivå som under perioden 2009–2012.

– Vi införde nya inrapporteringsrutiner 2014, vilket kan påverka det lägre antalet 2014. Det är viktigt att tänka på när man jämför med tidigare år, säger Maria Öman.

Abort görs allt tidigare under graviditeten

Andelen aborter före graviditetsvecka 7 har ökat under många år medan aborter i vecka 9–11 minskat. År 2015 utfördes 51 procent av alla aborter före vecka 7 och 93 procent före vecka 12.

– En förklaring kan vara införandet av nya metoder för medicinsk abort och mer utvecklad ultraljudsteknik, säger Karin Gottvall.