Tonårsaborterna fortsätter minska

Publicerad:
Tonårsaborterna i Sverige minskade med cirka 5 procent mellan 2011 och 2012. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

I dag publicerar Socialstyrelsen statistik över aborter som utförts 2012. År 2013 stoppades insamlingen av uppgifter tillfälligt, varför den officiella statistiken för år 2012 uteblev. Statistik för 2012 presenteras nu i en mer övergripande form.

– Statistiken för aborter 2012 visar på att utvecklingen är den samma som tidigare år. Vi kan se att tonårsaborterna fortsätter minska samt att medicinsk abort ökar jämfört med kirurgisk, berättar Ellen Lundqvist, utredare.

Bland länen är antalet aborter mycket lågt i Jönköpings län medan Gävleborg och Gotland ligger högt i den nationella jämförelsen.

Statistiken som myndigheten publicerar i dag visar utvalda uppgifter i diagramform samt i tabeller för respektive län och kommun.