Tjänst om dödsorsaker gav vinst i hackaton

Publicerad:
I helgen ordnades Hack for Sweden, en tävling där myndigheters data används för utveckling av appar och tjänster. Bland vinnarna fanns dödsorsak.se, en tjänst som bygger på Socialstyrelsens dödsorsaksuppgifter. Högst vinst vann Varsko, en varningstjänst för nationella katastrofer.

Hack for Sweden har skapats för att synliggöra och popularisera myndighetsdata. Närmare nittio deltagare från hela Sverige har den senaste helgen hackat med målet att skapa innovativa tjänster eller appar. Under helgen har det funnits personal på plats från alla 20 medverkande myndigheter för att guida lagen genom all myndighetsdata.

Dödsorsak.se bäst för allmänheten

Bästa nytta för allmänheten vann tjänsten dödsorsak.se som ska öka medvetenheten hos svenskarna om vad de vanligaste dödsorsakerna är. Tjänsten bygger helt och hållet på Socialstyrelsens uppgifter om dödsorsaker.

– Vi har fått mycket inspiration av deltagarna som använde vår data, men också mycket erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, säger Lars-Erik Hallengren, utredare på Socialstyrelsen.

Varningstjänst vann Hack for Sweden

IT-minister Mehmet Kaplan var också på plats och delade ut förstapriset Hack For Sweden Award, som vanns av tjänsten Varsko. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå.

Övriga vinnare och bidrag går att hitta på www.hackforsweden.se