Tillgången till överdosmotgiftet naloxon utökas

Publicerad:
Utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor och möjlighet att dela ut naloxon i samband med att det skrivs ut. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för att öka tillgängligheten till läkemedlet. Syftet är att minska dödligheten i överdoser av heroin och andra opioider.

Läkemedelsverket överlämnar i dag en rapport till regeringen där myndigheten, tillsammans med Socialstyrelsen, har utrett förutsättningarna för att öka tillgängligheten till naloxonläkemedel. I rapporten föreslås bland annat följande regeländringar:

  • Att sjuksköterskor får rätt att skriva ut naloxonläkemedel.
  • Att det blir möjligt att lämna över naloxon i samband med förskrivningen, i stället för att läkemedlet ska hämtas ut på apotek.
  • Att räddningstjänst får möjlighet att ge läkemedlet i väntan på ambulans.

– Syftet är att göra naloxon mer tillgängligt för personer i riskzonen för att överdosera opioider, för dem som riskerar att bevittna en överdos eller är först på plats efter att det har hänt, säger Eva Nyman, läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen.

Förändringarna ger förutsättningar för hälso- och sjukvården att starta så kallade naloxonprogram, där förskrivning och utlämning av naloxon kombineras med utbildning. Naloxonprogram skulle exempelvis kunna bedrivas av sprututbytesverksamheter eller inom kriminalvården.

– För att fler liv ska kunna räddas med naloxon behöver förskrivningen kompletteras med utbildning. Man behöver kunna känna igen en opio-idöverdos, veta hur läkemedlet verkar, kunna ge hjärt-lungräddning och larma ambulans. Naloxon är ett komplement till övrig vård, säger Eva Nyman.

För att främja en jämlik tillgång till naloxonprogram i hela landet avser myndigheterna att ta fram ett nationellt kunskapsstöd om innehållet i utbildningen.

Förslagen möjliggörs genom ändringar i Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens respektive föreskrifter. Dessa kommer att skickas på remiss och planeras träda i kraft senare under året.