Tandhygienister och läkare ökar snabbast

Publicerad:
Yrkesgrupperna i vården växer olika fort, och skillnaderna ökar. På fem år har läkarna blivit tio procent fler i förhållande till befolkningen, samtidigt som specialistsjuksköterskorna har blivit sju procent färre. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning.

Totalt sett ökar antalet legitimerade utövare i nästan alla yrkesgrupper som ingår i rapporten Nationella planeringsstödet 2017 – tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Den största ökningen finns bland tandhygienister, läkare och specialistläkare, sett till utvecklingen över fem år. Tillgången till sjuksköterskor, barnmorskor, specialisttandläkare och tandläkare är närmast oförändrad per 100 000 invånare. Specialistsjuksköterskor är den grupp som har blivit färre under perioden, både i antal och i förhållande till folkmängd.

– Om minskningen av specialistsjuksköterskor inte vänder finns risk för försämrad patientsäkerhet. Det kan exempelvis handla om att ambulansen saknar sjuksköterskor, säger Magnus Göransson, utredare på Socialstyrelsens avdelning för utvärdering och analys.

Allt för få vidareutbildar sig

Minskningen av antalet specialistsjuksköterskor beror framför allt på att äldre yrkesverksamma går i pension samtidigt som yngre sjuksköterskor inte vidareutbildar sig i samma takt.

– Vi ser att incitamenten för sjuksköterskor att specialisera sig har saknats, men nu ser det ut som att de 300 miljoner kronor som satsas inom den så kallade professionsmiljarden kan vara på väg att vända spiralen. Det kommer dock att dröja flera år innan vi ser effekten, säger Magnus Göransson.

Efterfrågan håller i sig

Trots den stora ökningen av vissa yrkesgrupper är något överskott av legitimerad vårdpersonal inte inom synhåll. Efterfrågan överstiger alltjämt tillgången till samtliga åtta yrkesgrupper. Hälso- och sjukvården kommer därför bland annat att vara beroende av fortsatt tillströmning av invandrade läkare och tandläkare som utbildats utanför Sverige. 

Yrkesgrupp

Förändring i procent, 2009-2014, 
i förhållande till folkmängd

Tandhygienister +11
Läkare +10
Specialiserade läkare +6
Sjuksköterskor +1
Barnmorskor +1
Specialisttandläkare +1
Tandläkare 0
Specialistsjuksköterskor -7