Svårt för kommuner att klara arbetet med ensamkommande barn och unga

Publicerad:
Många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.

I slutet av förra året uppgav 186 kommuner, via länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att de hade haft allvarlig eller kritisk påverkan på socialtjänsten som helhet.

Socialstyrelsen har nu kontaktat 50 av dessa för att få en fördjupad bild av hur situationen ser ut när det gäller arbetet med ensamkommande barn.

43 av de 50 tillfrågade kommunerna (86 procent) uppger att verksamheter som hanterar frågor om ensamkommande barn är allvarligt eller kritiskt påverkade. Svårigheterna för kommunerna gäller både själva utredningsarbetet och möjligheten att hitta placeringsformer.

Undersökningen visar vidare att:

  • 43 kommuner (86 procent) svarar att de inte har möjlighet att följa upp gjorda placeringar
  • 39 kommuner (78 procent) bedömer att socialsekreterarnas uppfattning är att utredningsarbetet inte utförs på ett tillfredställande sätt
  • 34 kommuner (68 procent) anger att ärenden inte dokumenteras som de borde på grund av tidsbrist
  • 31 kommuner (62 procent) uppger att utredningarna inte sker inom lagstadgad tid
  • 30 kommuner (60 procent) framhåller att det är svårt att få tag på tolkar
  • 23 kommuner (46 procent) anger att socialsekreterarna inte hinner träffa de ensamkommande barnen och ungdomarna för enskilda utredande samtal.

– Vi ser att det finns brister i alla led, alltifrån utredning, placering och uppföljning till att få fram gode män som bevakar de ensamkommande barnens rättigheter, säger Annika Öquist, som är enhetschef vid Socialstyrelsen.

Hälften av kommunerna uppger att det finns för få platser, både i hem för vård och boende, HVB, och familjehem. 45 kommuner (90 procent) säger att den övriga verksamheten inom socialtjänsten påverkats till följd av arbetet med ensamkommande barn och unga.

Annika Öquist berättar att kommunerna i undersökningen på många sätt utför ett imponerande arbete genom att dagligen lösa svåra problem, till exempel ordna fram boende trots de stora svårigheterna att hitta familjehem och HVB-platser. 

– Samtidigt ser vi att det finns stora svårigheter att uppfylla lag och föreskrifter i arbetet med ensamkommande barn. Det är till exempel oroande att många kommuner inte hinner träffa barnen och ibland heller inte har med en tolk för att genomföra samtalen. Risken är att barnens behov inte tillgodoses, säger Annika Öquist.

Socialstyrelsen bedömer att kommunernas socialtjänst kommer att ha en fortsatt hög belastning under första halvåret 2016 när det gäller arbetet med ensamkommande barn.

– Helt avgörande för att klara detta är socialtjänstens möjlighet att behålla och rekrytera socionomer, säger Annika Öquist.

De kommuner som ingår i undersökningen är: 
Aneby, Arjeplog, Arvika, Avesta, Boden, Bräcke, Dorotea, Eksjö, Färgelanda, Habo, Haninge, Heby, Huddinge, Härnösand, Högsby, Kumla, Kävlinge, Ljusdal, Lund, Lysekil, Malmö – söder, Malung-Sälen, Mora, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Nässjö, Olofström, Orust, Salem, Sigtuna, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Sollentuna, Strömsund, Säter, Sölvesborg, Tanum, Tibro, Tingsryd, Torsås, Täby, Uddevalla, Valdemarsvik, Vilhelmina, Värnamo, Ystad, Älvsbyn, Ängelholm och Östra Göinge.