Strategi ska minska risken för ehec-infektion hos människor

Publicerad:
För att minska risken för ehec-infektioner har fem myndigheter tagit fram en gemensam strategi. En av de åtgärder som föreslås är att identifiera de bakterier som är mest förknippade med allvarlig sjukdom, för att kunna sätta in rätt smittskyddsåtgärder när det gäller människor, djur och livsmedel.

Infektion med vtec (verotoxinbildande Escherichia coli) är en zoonos, det vill säga en smitta mellan djur och människor. Den orsakas av vissa typer av E coli-bakterier som kan finnas i avföringen hos smittade djur och människor. Hos människor kallas infektionen för ehec (enterohemorragisk E. coli). Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt har gemensamt arbetat fram en femårig strategi som ska minska risken för att människor smittas av ehec/vtec.

Livsmedel och djur kan sprida ehec

Bakterierna kan spridas vid kontakt med djur eller genom förorenade livsmedel, till exempel dåligt genomstekta hamburgare, kallrökt korv, opastöriserad mjölk och bladgrönsaker. Viktiga åtgärder är därför att ta reda på hur risken för infektion hos människor kan minskas genom olika åtgärder i djurhållning och i hantering av livsmedel. Det handlar också om att ge information till viktiga målgrupper.

Flera myndighetsgemensamma strategier mot smitta

Strategin mot ehec/vtec är den sjätte i en rad strategier som myndigheterna tillsammans tagit fram för att minska antalet sjukdomsfall hos människor. Strategierna behandlar viktiga smittämnen som kan överföras mellan djur och människor.