Större fokus på förebyggande arbete ska minska kroniska sjukdomar

Publicerad:
Allt fler landsting överväger nu att ge hälsofrämjande metoder mer utrymme inom vården, bland annat genom att erbjuda så kallade hälsosamtal. Större fokus på sjukdomsförebyggande åtgärder kan bidra till att färre insjuknar i diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Detta framhålls i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Ohälsosamma matvanor, rökning, riskbruk av alkohol och för lite fysisk aktivitet – var femte svensk sitter stilla minst tio timmar per dygn – är huvudsakliga orsaker till att allt fler drabbas av en rad kroniska sjukdomar. Därför behöver hälso- och sjukvården arbeta betydligt mer med sjukdomsförebyggande metoder för att bromsa den utvecklingen.

– En stor del av hälso- och sjukvårdens insatser handlar i dag om att be-handla olika kroniska sjukdomar. Om kunskapen om hur man i stället 
förebygger dessa ökar kan vi minska både lidande och kostnader, säger Ingrid Schmidt, utredare på Socialstyrelsen.

Exempel på hur kroniska sjukdomar kan förebyggas och som nämns i rapporten är hämtade från Skaraborgs och Jönköpings landsting. Där har man infört så kallade riktade hälsosamtal där invånare erbjuds strukturerade samtal om hur de kan förändra sina levnadsvanor utifrån individuella förutsättningar. Och hälso-samtalen har visat sig ge goda resultat.

Fler landsting följer efter och inför hälsosamtal

På senare år har flera andra landsting och regioner också börjat erbjuda hälsosamtal och ytterligare flera ligger i startgroparna. Arbetet får än större effekt om det sker i samarbete med andra aktörer i samhället och kombineras med kunskaper från ny beteendeforskning.

Genom att strategiskt tillämpa så kallad ”nudging” kan hälsosamma val i affärer, restauranger och på andra ställen underlättas. Konkret kan det handla om att placera frukt och grönsaker mer framträdande i butiker, att genom stadsplanering underlätta för cykelpendling eller att avsätta arbetstid till friskvård.

Kursändring krävs för mer förebyggande arbete

Socialstyrelsen framhåller i rapporten att Sverige och andra länder delar utmaningen att ta hand om allt fler som lider av kroniska sjukdomar. Ofta används en mindre del av hälso- och sjukvårdsbudgetarna till just sjukdomsförebyggande arbete.

– Vi behöver göra en mycket tydligare kursändring och lägga mer resurser på att förebygga att fler drabbas av kroniska sjukdomar om hälso- och sjukvården ska vara hållbar i framtiden, säger Ingrid Schmidt.