Stora skillnader i ekonomiskt bistånd till unga vuxna i storstäder

Publicerad:
I Stockholms mest utsatta områden är det inte alls lika många unga vuxna som får ekonomiskt bistånd jämfört med motsvarande områden i Göteborg och Malmö. Det visar statistik från Socialstyrelsens öppna jämförelser som presenteras idag. Uppgifterna som nu presenteras rör år 2015.

I den stadsdel i Göteborg där flest unga vuxna, i åldern 18-24 år, tog emot ekonomiskt bistånd var andelen 26 procent, motsvarande siffra för Malmö var 24 procent. En av fyra var alltså i behov av ekonomiskt stöd i områden som Angered i Göteborg och Öster i Malmö.

I den stadsdel i Stockholm som hade högst andel biståndsmottagare i gruppen unga vuxna var det knappt 10 procent, alltså en av tio.

Arbetsmarknaden trolig orsak till skillnaderna

Områden med en hög andel biståndsmottagare utmärks bland annat av att invånarna generellt har en låg utbildningsnivå, att arbetslösheten är hög och att andelen utrikesfödda som vistats i landet i högst fem år är stor. Men det skiljer alltså stort mellan landets tre största städers mest utsatta områden.

– En trolig orsak är att arbetsmarknaden i Stockholm är så mycket hetare än i Malmö och Göteborg, säger Ingrid Jonasson, utredare på Socialstyrelsen.

I Göteborg varierade andelen bidragsmottagare mellan 26 procent i den stadsdel som hade flest unga vuxna som fick bistånd och knappt 2 procent i den stadsdel som hade den lägsta andelen. Motsvarande siffror för Malmö var 24 procent i  stadsdelen med flest unga biståndsmottagare jämfört med ca 11 procent där andelen var lägst.

I Stockholm var andelen biståndsmottagare i stadsdelar som Rinkeby och Kista alltså knappt 10 procent i gruppen unga vuxna, jämfört med 0,3 procent i de mer välbärgade områdena.

Mer kunskap söks om gruppen unga vuxna

Att just gruppen unga vuxna särskilt lyfts fram beror enligt Ingrid Jonasson bland annat på att Socialstyrelsen har ett uppdrag att utarbeta ett kunskapsstöd till socialtjänstens arbete med unga vuxna mellan 18 och 24 år, både nyanlända och inrikes födda. Uppdraget ska redovisas nästa sommar.

Under perioden 2011-2015 har andelen unga vuxna som får ekonomiskt bistånd i riket som helhet minskat från 9 procent till drygt 7 procent.

Utslaget på hela storstadsområdet Stockholm var det 4 procent i gruppen som fick ekonomiskt bistånd förra året. Motsvarande siffror för hela Göteborg och hela Malmö var 9 respektive 14 procent.