Stora regionala skillnader i psoriasisvården

Publicerad:
För att få tillgång till bäst vård och behandling för psoriasis kan det ha stor betydelse var i landet man bor. De regionala skillnaderna är nämligen betydande. Det slår Socialstyrelsen fast i en ny rapport.

Omkring 200 000 personer i Sverige har hudsjukdomen psoriasis eller psoriasisartrit, som även drabbar lederna. Man räknar dock med att betydligt fler besväras av sjukdomen eftersom de som bara behandlas inom primärvården inte ingår i patientregistren.

– Det här är en sjukdom som går i skov och varierar i omfattning och intensitet över tid. En del har lindriga besvär och kan till och med vara symtomfria i perioder medan andra har mer kontinuerliga och svåra besvär, säger Tobias Edbom, utredare på Socialstyrelsen.

Flera förbättringsområden finns

Det var i mars 2019 som Socialstyrelsen publicerade de nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis och än så länge har flera regioner ännu inte hunnit genomföra det som står i rekommendationerna. Det framgår av den utvärdering som Socialstyrelsen nu gjort och där nuläget inom vården beskrivs.

En behandling som ges hög prioritet i riktlinjerna är medicinsk fotvård men tyvärr erbjuder än så länge bara hälften av regionerna sådan subventionerad behandling.

– Att ha psoriasis på fötterna ger ömma fotsulor och innebär svårigheter att gå och överhuvudtaget en inskränkt rörelsefrihet. Om medicinsk fotvård skulle erbjudas i större omfattning skulle det innebära betydligt mindre lidande för personer med psoriasis, säger Tobias Edbom.

Bostadsort avgör om man kan erbjudas klimatvård

För patienter med svår psoriasis kan så kallad klimatvård ges i varmt och soligt klimat tillsammans med ett vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och i vissa fall psykolog och arbetsterapeut. Behandlingen har hög prioritet i de nationella riktlinjerna, men bara hälften av regionerna erbjuder detta.

– Norr om Dalälven erbjuder ingen av regionerna klimatvård överhuvudtaget och även om behandling med nya effektiva biologiska läkemedel ökat behöver vissa personer med svår psoriasis även erbjudas klimatvård. Idag är det alltså var man bor avgörande för om får den möjligheten, säger Tobias Edbom.

Brister i uppföljning av behandlingen

I rapporten konstaterar också Socialstyrelsen att det saknas kontinuitet i psoriasisvården och att det finns brister i uppföljning av behandlingen. Genom att erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till ohälsosamma levnadsvanor, som kan leda till övervikt, diabetes och psykisk ohälsa, kan allvarlig samsjuklighet uppmärksammas.

– Återigen är det bara hälften av patienterna som erbjuds en individuell genomgång av levnadsvanor och vilka riskfaktorer dessa kan innebära för patienten. Fler bör erbjuda detta, säger Tobias Edbom.

FAKTA: Förbättringsområden inom psoriasisvården

  • Fler patienter behöver tillgång till medicinsk fotvård.
  • Klimatvård för personer med svår psoriasis behöver erbjudas i fler regioner.
  • Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor behöver erbjudas fler.
  • Fler personer med svår psoriasis behöver erbjudas uppföljning efter behandling.
Utvärdering 2019 - vård vid psoriasis

Kontakt

Tobias Edbom, utredare
Telefon: 075-247 31 29