Stora regionala skillnader i antalet organdonatorer

Publicerad:
Trots att antalet organdonatorer slår rekord ser situationen väldigt olika ut i landet, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Norra Sverige har i genomsnitt 21,5 donatorer per miljon invånare, medan siffran bara är knappt hälften i den sydöstra regionen.

Socialstyrelsen följer utvecklingen av organdonationer i Sverige och konstaterar att antalet organdonatorer var det högsta någonsin förra året. Då blev totalt 166 avlidna personer organdonatorer. Sammanlagt kunde 814 organ tas tillvara från dessa personer.

– En möjlig orsak till ökningen är att det bedrivs ett målmedvetet arbete inom hälso- och sjukvården och att donationsfrågan har synliggjorts, säger utredaren Josefina Meyer.

Socialstyrelsens analys visar dock att de regionala skillnaderna är stora. Högst antal organdonatorer identifierades i norra Sverige och Uppsala-Örebroregionen. Siffran var betydligt lägre i den sydöstra regionen trots att en viss ökning skett.

– Skillnaderna pekar på att det finns utrymme för förbättring. Fortfarande väntar över 700 svenskar på ett eller flera organ. Det ska inte spela någon roll var man bor, alla patienter bör ha samma möjlighet till transplantation, säger utredaren Josefina Meyer.

Vad de regionala skillnaderna beror på är oklart, men Socialstyrelsen uppmanar vårdgivarna att utreda nedgången i organdonatorer som finns på vissa håll och vidta lämpliga åtgärder.

Så många blev organdonatorer i de olika regionerna per miljon invånare under 2014:

  • Norra regionen: 21,5
  • Organisation för organdonation (OFO) Uppsala/Örebro: 21,4
  • OFO Stockholm: 18,2
  • Södra regionen: 15,0
  • Västra regionen: 14,7
  • Sydöstra regionen: 9,8
  • Hela landet: 17,0
Fakta

För att kunna komma ifråga som organdonator måste man vårdas i respirator när döden inträffar. Därför är det enbart patienter som avlider på en intensivvårdsavdelning som blir aktuella som organdonatorer.

Patienten ska dessutom vara medicinskt lämplig som organdonator och det ska finnas ett medgivande för organdonation. Det kan antingen ske genom att personen anmält sig till donationsregistret, fyllt i ett donationskort eller informerat sina närstående om inställningen till organ- och vävnadsdonation.

Det finns ingen åldersgräns för att donera sina organ. I dagsläget finns 1 553 521 personer i donationsregistret.