Stora regionala skillnader för ekonomiskt bistånd

Publicerad:
Under 2015 fick vart tjugonde hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året. Totalt betalade kommunerna ut 10,6 miljarder kronor, vilket är ungefär lika mycket som året innan. De regionala skillnaderna är dock stora, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Sammanlagt var det 226 500 hushåll som fick ekonomiskt bistånd någon gång under förra året. I genomsnitt fick hushållen utbetalningar under 6,5 månader, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Vanligast är att ekonomiskt bistånd betalas ut till ensamstående män utan barn. Det är också vanligast bland yngre. Drygt 37 procent av de vuxna mottagarna var mellan 18 och 29 år under 2015. 
Skillnaderna är dock stora mellan olika kommuner.

– I vissa kommuner, som Eskilstuna, Malmö och Filipstad, fick cirka 10 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd. I kommuner som Danderyd och Vellinge var andelen mindre än 1 procent, säger utredaren Andreas Petersson.

I större städer som Stockholm, Malmö och Göteborg syns även stora skillnader mellan olika stadsdelar. Faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd i kommunerna är till exempel befolkningssammansättning, arbetsmarknad och utbildningsnivå.

På individnivå är det många olika faktorer som bidrar till att kvinnor och män inte kan försörja sig och sin familj. Oftast handlar det om arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder. Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring hälften arbetslösa under 2015.