Stöd till drabbade svenskar i Nepal

Publicerad:
Det pågår ett konsulärt arbete på plats i Kathmandu för att ge råd och stöd till svenskar i Nepal. Arbetet leds av den svenska ambassadören för New Delhi, med ett konsulärt team på plats i Kathmandu sedan 27 april.

Personal från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen anlände morgonen den 29 april, för att bistå ambassadören i det konsulära arbetet.

Teamet består av två läkare, två poliser och två personer från MSB. De bidrar bland annat i arbetet med att skapa en mer detaljerad lägesbild av situationen i landet och för drabbade svenskar samt med teknik och logistik. De deltar även i bemanningen av den nordiska/EU-desk som upprättats på Kathmandus flygplats, dit svenskar kan vända sig för att få information. 

Uppdatering 2 maj:

Socialstyrelsens insats i Nepal är avslutad och Nordisk/EU-desk på flygplatsen avvecklad. Behovet av stöd till drabbade svenskar har nu minskat, varför Socialstyrelsens insats avslutats och läkarna som skickats till området återvänt till Sverige.

Det svenska behovet av konsulärt stöd i Nepal har också minskat, varför den nordiska/EU-desken vid Kathmandus flygplats avvecklats. Sverige har dock fortfarande konsulär personal på plats i Nepal och svenskar i behov av stöd kan vända sig till svensk personal på danska ambassaden i Kathmandu eller till utsänd personal på flygplatsen.