Statistik om tandhälsa tillgängligt

Publicerad:
Socialstyrelsen publicerar idag uppgifter om tandhälsa i vår statistikdatabas. På så vis tillgängliggörs nu uppgifterna för ytterligare uppföljning och utvärdering av tandvården i Sverige.

Statistikdatabasen för tandhälsa omfattar samtliga personer, 20 år och äldre, som har fått tandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift presenteras inte i statistikdatabasen.

Exempel på statistik som kan sammanställas är:

  • antal personer som har besökt tandvården under den senaste tvåårsperioden
  • utförda åtgärder
  • tillstånd/diagnos.

Uppgifterna om tandhälsa i statistikdatabasen hämtas från tandhälsoregistret.

Idag publicerar Socialstyrelsen också publiceringskalendern för officiell statistik 2015. Där presenteras publiceringsdatum för alla Socialstyrelsens rapporter för officiell statistik år 2015.