Standardiserad metod i arbetet mot våld i nära relationer ger bättre beslutsunderlag

Publicerad:
Nu publicerar Socialstyrelsen FREDA - bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Socialtjänsten får med FREDA möjligheter att utveckla arbetet med våldsutsatta.

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre instrument och en manual om hur de ska användas.

Instrumenten är:

  • FREDA-kortfrågor
  • FREDA-beskrivning
  • FREDA-farlighetsbedömning.

Instrumenten har olika syften

FREDA-kortfrågor är ett stöd att för att fråga om våld i enskilda ärenden. FREDA-beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer. FREDA-farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och utgör en del i utredningen om behov av skydd.

Möjlighet att identifiera och bedöma behov av stöd och hjälp

Utvecklingen av FREDA är ett uppdrag från regeringen och målet är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd i att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer. Standardiserade bedömningsmetoder kan förbättra underlag inför beslut.

– Användningen av standardiserade bedömningsmetoder kan bidra till att arbetet blir mer enhetligt och öka möjligheten att erbjuda den våldsutsatta det skydd och stöd som han eller hon behöver, säger Jenny Nybom, forskare på Socialstyrelsen. Men det är viktigt att instrumenten används på det sätt som de är tänkta att användas på.

Uppföljning av FREDA

Socialstyrelsen har haft kontakter med samtliga som använt FREDA sedan det blev tillgängligt i oktober 2012 och gjort uppföljning inför publiceringen. Uppföljningen visar att de som kommit igång med FREDA ser positiva följder i verksamheten.

– Till exempel är instrumentet FREDA-beskrivning en ögonöppnare för den utsatta, likväl som för den professionella, säger Jenny Nybom. Genom att gå igenom våldet så detaljerat som man gör i FREDA-beskrivning klarnar bilden av vad den utsatta har gått igenom.