Spelmissbruk likställs med annat missbruk

Publicerad:
Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner liksom landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.

Idag fattade riksdagen beslut om att från och med årsskiftet införa ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att kommunernas och landstingens ansvar för spelmissbruk förtydligas. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Likaså får kommunerna ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med och som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel utökas, så att det även gäller vid spelmissbruk.

– Spelmissbruk är ett allvarligt problem, som ger stora sociala och ekonomiska konsekvenser, både för de som spelar och för deras anhöriga. Hittills har det på många håll i landet varit svårt att få hjälp för spelproblem. Förhoppningsvis innebär lagändringen att tillgången till vård och behandling kommer att öka och att fler kommer att kunna få nödvändig hjälp, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Spelmissbruk likställs med missbruk av alkohol och droger

Genom lagändringen ska spelmissbruk som gäller spel om pengar nu alltså likställas med missbruk av alkohol eller droger. Ändringen bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på missbruks- och beroendevårdens område och ska inte tolkas som att kommunerna ges ett ansvar för behandling grundad i hälso- och sjukvårdslagstiftningen, som är landstingens ansvar.

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd om spel om pengar och arbetar nu med att ta fram ett stöd för hur behandling av spelproblem kan bedrivas. I december ska behandlingsstödet vara klart och överlämnas till regeringen. Även Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsstöd som framförallt handlar om hur man kan arbeta förebyggande med problemspelande.

Sveriges enda professor i spelberoende med i expertgruppen

– Vi arbetar fram behandlingsstödet tillsammans med en expertgrupp där bland andra Sveriges enda professor i spelberoende ingår. Vi tittar just nu på om det liksom med annat så kallat substantiellt missbruk går att behandla även spelmissbruk med exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT, säger Christina Högblom.

Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga. Man räknar med att ungefär två procent av befolkningen i åldern 18-84 år har problem med sitt spelande, det vill säga ungefär 134 000 personer. För 31 000 av dessa är spelproblemen allvarliga. Ytterligare fyra procent av den vuxna befolkningen ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem.