Sök statsbidrag för att skapa delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Publicerad:
Statsbidraget ska stödja arbete för att skapa full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det kan sökas av handikapporganisationer.

Socialstyrelsen har 182 742 000 kronor att fördela till handikapporganisationer 2016. Statsbidraget lyses ut under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Ansökan om statsbidraget

Senast den 15 september 2015 ska ansökan om 2016 års statsbidrag ha kommit in till oss.