Sök statsbidrag för att förbättra vården vid kroniska sjukdomar

Publicerad:
Organisationer som företräder professionen och patienterna kan söka statsbidraget för allmänna insatser som leder till en bättre hälso- och sjukvård för personer med kroniska sjukdomar.

Socialstyrelsen har tio miljoner kronor att fördela till lokala, regionala och nationella organisationer som företräder professionen och patienterna. Organisationerna kan söka statsbidrag för att under 2015 genomföra insatser som bidrar till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.

Ansökan om statsbidraget

Senast den 20 april ska ansökan om 2015 års statsbidrag ha kommit in till oss.