Socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015

Publicerad:
Hemtjänst och boendestöd var under 2015 de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015.

Den 31 oktober 2015 hade 21 500 personer boendestöd. Sedan 2011 är det den vanligaste socialtjänstinsatsen för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Antalet personer med insatsen har sedan 2007 ökat med 11 procentenheter. 

Syftet med boendestöd är att vara ett såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka en persons förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

– Boendestöd är idag den klart vanligaste insatsen för vuxna personer mellan 20 och 44 år. Men för personer mellan 45 och 54 år är det nästan lika vanligt att ha hemtjänst, säger Lina Boberg som är statistiker vid Socialstyrelsen. 

Statistiken visar även att ungefär lika många män som kvinnor med funktionsnedsättning under 65 år hade insatser under 2015 – 51 procent kvinnor mot 49 procent män. Totalt sett hade drygt 66 000 personer med funktionsnedsättning insatser enligt socialtjänstlagen någon gång under året. Av de med insats var 60 procent över 45 år.