Socialtjänstinsatser till äldre 2015

Publicerad:
Plats i särskilt boende, hemtjänst i bostaden samt trygghetslarm är fortsatt de vanligaste insatserna för äldre personer. Det visar Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till äldre för 2015.

Av rapporten framgår också att det finns skillnader mellan könen när det gäller insatserna till äldre. Den största skillnaden i andel mellan män och kvinnor är mellan åldrarna 85 och 90 år.

Av det antal personer som hade socialtjänstinsatser den 31 oktober 2015 var 68 procent kvinnor.

– Vi ser att fler kvinnor än män har insatser. Det är särskilt tydligt från 80 år och uppåt samt när det gäller insatserna trygghetslarm och ledsagning, säger Lina Boberg, som är statistiker vid Socialstyrelsen.

Sammanlagt 375 500 personer 65 år och äldre hade någon socialtjänstinsats under 2015.