Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård diskuteras på nationellt seminarium

Publicerad:
Den 18 juni i år publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av Nationella riktlinjer för diabetesvård. Som ett fortsatt led i arbetet arrangerar Socialstyrelsen den 9 september ett nationellt seminarium om riktlinjerna.

Inbjudna till seminariet är representanter från de sex sjukvårdsregionerna i landet samt patientorganisationer.

– Ett nytt grepp är att vi i inbjudan till regionerna erbjudit medarbetare, som inte har möjlighet att delta i seminariet på plats, att följa diskussionerna på distans via webben, säger Erik Åhlin, projektledare för riktlinjerna.

Vad är syftet med seminariet?

– Syftet med seminariet är att beslutsfattare och verksamma inom hälso- och sjukvården ska få möjlighet att diskutera de konsekvenser riktlinjerna får för dem. Det ger också utrymme för att diskutera de beslut som behöver tas på ledningsnivå för att riktlinjerna ska kunna införas i hälso- och sjukvården.

– Vi vill naturligtvis också ha andra mer generella synpunkter som vi kan ta med oss i arbetet med att ta fram den slutliga versionen av riktlinjerna.

Det kommer även att vara möjligt för andra som inte medverkar vid seminariet, till exempel yrkesföreningar och allmänheten, att lämna synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna. Sista datum för det är den 21 september i år.

Riktlinjerna publicerades senast 2010. Vad är nytt sedan dess?

– I de nya riktlinjerna individualiseras insatserna mot bakgrund av patientens beräknade risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Behandlingen för att minska hjärt-kärlsjukdomar och andra diabeteskomplikationer har ett tydligt fokus i de nya riktlinjerna.

– Även vikten av god munhälsa lyfts fram. I vissa fall har detta lika god effekt på blodsockret som läkemedel.

– Vi lyfter också betydelsen av avancerad fotvård. Att ta hjälp av arbetslag med flera olika kompetenser för att påskynda sårläkning har också visat sig kunna minska antalet amputationer vid allvarliga fotproblem, säger Erik Åhlin.

Vilka är riktlinjernas viktigaste budskap till hälso- och sjukvården?

– Centralt i riktlinjerna är att vården ska utgå från individen. Det är viktigt inte minst för äldre personer med svår samsjuklighet och skörhet. Det finns risk för felbehandling om enskilda rekommendationer följs när en person lider av många sjukdomar samtidigt. Därför ger vi rekommendationer om hur även de mest sjuka äldre kan få en god och säker vård.

När är den slutliga versionen av riktlinjerna klar?

– Vi siktar på att presentera en slutlig riktlinje tidigt 2015.

– När den slutliga versionen presenteras kommer Socialstyrelsen också att ha satt målnivåer för de indikatorer för uppföljning av diabetesvården som presenteras i riktlinjerna, avslutar Erik Åhlin.

Här kan du läsa mer, lämna synpunkter, ladda ner och beställa den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för diabetesvård