Socialstyrelsen tecknar avtal om kunskapsprov

Publicerad:
Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU och EES. Från och med oktober 2016 ska läkarnas teoretiska och praktiska kunskaper kunna bedömas med kunskapsproven.

Det är ett led i Socialstyrelsens arbete med att införa ett nytt system för att bedöma utländska utbildningar. Genom processen ska utländska läkare snabbare kunna komma i arbete. Proven ska också kombineras med en kortare praktisk tjänstgöring.

– Avtalet med Umeå universitet är en viktig pusselbit som nu faller på plats. Men ännu återstår många detaljer med den nya processen. Vi tar till exempel just nu fram rutiner för anmälan till proven, hur den praktiska tjänstgöringen ska se ut och vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för läkare som redan är inne i dagens system, säger Erik Magnusson, som är biträdande avdelningschef på Socialstyrelsen.

Erik Magnusson räknar med att arbetet är klart under maj månad.

– Vi kommer då att uppdatera och gå ut med detaljerad information på Socialstyrelsens webbplats, berättar Erik Magnusson.

Avtalet löper till den 31 december 2017 och det finns möjlighet att förlänga det med tre år.