Socialstyrelsen rekommenderar ny screeningmetod för kvinnor över 30 år

Publicerad:
I dag publiceras en remissversion av Socialstyrelsens rekommendation för screening av livmoderhalscancer.

Socialstyrelsen rekommenderar att vården bör screena för HPV, humant papillomvirus, som är den främsta orsaken till att kvinnor drabbas av cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer. Andra förändringar är att den övre åldersgränsen för provtagning höjs från 60 till 64 år.

– Kunskapsläget visar att screening med HPV-test för kvinnor över 30 år är mer effektivt eftersom förstadier till livmoderhalscancer kan fångas upp med större säkerhet. Vi höjer även den övre åldersgränsen då nya studier har visat att screening har en cancerförebyggande effekt även för äldre kvinnor, säger Nela Söder, utredare vid Socialstyrelsen.

Olika testmetoder baserat på kvinnans ålder

Alla kvinnor i åldern 23–64 år bör erbjudas cellprov med 3–7 års intervall enligt den nya screeningrekommendationen och kvinnor i åldern 30–49 år bör erbjudas tätare provtagningstillfällen. Cellprov där även HPV-test ingår rekommenderas till kvinnor från 30 år och fram till 64 år. Precis som tidigare bör kvinnorna erbjudas sammanlagt 12 provtagningstillfällen.

Indikatorer för uppföljning

Förutom rekommendationen för screening av livmoderhalscancer har Socialstyrelsen även tagit fram indikatorer för uppföljning och utvärdering på nationell, regional och lokal nivå av screening för livmoderhalscancer.

En slutversion av rekommendationen är planerad till senvåren 2015.

Vad är screening?

Screening är en systematisk undersökning av en population för att hitta personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Exempel på screening är mammografi för att upptäcka bröstcancer hos kvinnor i en viss ålder.