Socialstyrelsen publicerar råd och forskningsstudie om amning

Publicerad:
Socialstyrelsen har anpassat WHO:s tio steg som främjar amning till svenska förhållanden. Dessutom publicerar vi idag en forskningsstudie som undersöker hur faktorer så som utbildning och härkomst påverkar i vilken omfattning och hur länge modern ammar.

Tio steg som främjar amning riktar sig till personal inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård. Socialstyrelsen har översatt och anpassat stegen inom ramen för den nationella samordningen av amningsfrågor, som leds av Livsmedelsverket. Deltagande myndigheter är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket. Två av de tio stegen har ändrats utifrån nuvarande kunskapsläge.

Hud mot hud men fria luftvägar

Direkt efter förlossningen bör barnet ligga hud mot hud med mamman under en till två timmar.

– Där tillägger vi att man ska se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Innan barnets andning stabiliserats, har det hänt att barn i ett obevakat ögonblick drabbats av så kallade livlöshetsattacker, säger Charlotte Uggla, utredare.

Undvik napp vid amningsproblem under de första veckorna

– Vi avråder inte längre från att ge napp till spädbarn, annat än vid amningsproblem under de första en till två levnadsveckorna. Plötslig spädbarnsdöd inträffar oftast då barnet är mellan en och fem månader och nappanvändning kan i vissa fall minska risken, säger Charlotte Uggla.

Studie visar att mödrar med högre utbildning ammar längre

Socialstyrelsen publicerar idag också studien Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen? där forskare undersökt hur faktorer så som moderns inkomst, utbildning och härkomst påverkar amningsfrekvensen. Det framkommer bland annat att högre utbildning och inkomst leder till högre amningsfrekvens och att kvinnor födda i utomeuropeiska länder ammar i högre utsträckning än svenskfödda kvinnor.

Statistiken visar att amningen minskar

I årsrapporten Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2012, som publicerades 24 september, framkommer det att amningen i Sverige fortsätter att minska. Vi har nu dessutom tagit fram en kortfattad version av rapporten.