Socialstyrelsen polisanmäler misstänkt fusk med intyg

Publicerad:
Socialstyrelsen har nu polisanmält de personer som beviljats sjuksköterskelegitimation i Sverige och där misstanke finns att de har lämnat in examensbevis utfärdade i Rumänien utan att ha närvarat vid utbildningen i den omfattning som krävs.

Det var i november förra året som SVT:s program Uppdrag Granskning presenterade uppgifter som kan tyda på att flera personer fått svensk sjuksköterskelegitimation av Socialstyrelsen efter att ha lämnat in examensbevis från vårdskolor i Rumänien utan att fullt ut ha deltagit i undervisningen.

Socialstyrelsen, som ser mycket allvarligt på uppgifterna, har nu lämnat in en polisanmälan avseende ett antal individer till Internationella enheten vid Nationella operativa avdelningen, NOA. Detta eftersom det är polisen som rättsvårdande myndighet som vidare kan utreda om det förekommit oegentligheter.

– Trots förnyad utredning har vi inte fått fram några nya uppgifter som ger skäl att ompröva de här individernas beslut om legitimation. Det innebär att de aktuella personerna är fortsatt legitimerade. Men det kan ändras om det tillkommer ytterligare information, säger Anna Vieru, enhetschef på Socialstyrelsen.

Rumänska regeringen gör en omfattande utredning

Uppgifterna i SVT:s Uppdrag granskning om misstänkt fusk eller felaktigt utfärdade examensbevis har fått uppmärksamhet även i Rumänien och via den svenska ambassaden i Bukarest har Socialstyrelsen också haft kontakt med Rumäniens utbildningsminister Ecaterina Andronescu som bekräftat att ministeriet nu har påbörjat en grundlig undersökning av alla högskolor i Rumänien som utbildar vårdpersonal.

– Dessutom har vi fått besked om att landets skolinspektörer har fått i uppdrag att övervaka närvaron i skolor och på praktikplatser och utreda hur den slutliga examinationen är organiserad och genomförs, säger Socialstyrelsens biträdande chefsjurist Lars Hobert.

Socialstyrelsen har alltsedan frågan uppmärksammades av SVT:s Uppdrag granskning även lyft frågan i olika samarbetsforum inom EU/EES som myndigheten deltar i. I första hand Nordiska gruppen för hälsopersonal, NGH och The European Network of Medical Competent Authorities, ENCMA.

Socialstyrelsen har också haft kontakter med Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), som behandlat anmälningar angående flera av de personer som Socialstyrelsen nu har polisanmält, men också Universitets- och högskolerådet (UHR), som är nationell samordnare för direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, och Regeringskansliet.

Kontakt

Lars Hobert, biträdande chefsjurist
Telefon: 075-247 49 83

Kontakt

Anna Vieru, enhetschef
Telefon: 075-247 49 83